อาหารพื้นเมือง

ฮวดโก้ย

ฮวดโก้ย
ฮวดโก้ย

ขนมฮวดโก้ย หรือ ขนมถ้วยฟู มีความหมายในภาษาจีน”ฮวด” แปลว่า “เจริญงอกงาม” และ “โก้ย” แปลว่า “ฟู หรือ ขนม” ดังนั้นขนมฮวดโก้ย จึงตรงกับความหมายว่า ขนมแห่งความเจริญเฟื่องฟู

ดังนั้นชาวภูเก็ตเชื้อสายจีน ถือว่าฮวดโก้ยเป็นขนมที่มีความสำคัญ และมักจะใช้ในงานพิธี และวันสำคัญต่าง ๆ เช่น งานไหว้เจ้า พิธีไหว้บรรพบุรุษ ในวันตรุษ วันสารท วันไหว้เทวดา งานแต่งงานแบบบ้าบ๋า และพิธีมั่วโง้ย* ทั้งนี้เพื่อขอให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าเหมือนดังชื่อขนม

ส่วนผสมหลักของเนื้อขนม ได้มาจากแป้งข้าวเจ้า น้ำตาลทราย ยีสต์ ผงฟู บางท่านอาจจะต้องการให้เนื้อขนมมีสีชมพู ก็อาจเติมสีผสมอาหารลงไปเพื่อเพิ่มสีสัน และความหมายในทางบวก

ฮวดโก้ย ไม่นิยมผสมสารเติมแต่งกลิ่นลงไปในเนื้อขนม ดังนั้นขนมจึงเป็นรสธรรมชาติของแป้ง และความหวานของน้ำตาล ความเหนียวนุ่มจากการผสมยีสต์และผงฟูเท่านั้น

*มั่วโง้ย หรือ การทำพิธีครบเดือน ชาวภูเก็ตเชื้อสายจีนที่มีลูกเพิ่ง เกิดครบเดือน พ่อแม่จะพาเด็กไปทำพิธีไหว้พระที่ศาลเจ้า ด้วยขนมอิ่วปึ่ง ฮวดโก้ย และ ขนมอังกู้ เพื่อขอบคุณเทพเจ้าที่ช่วยประธานเด็กมาให้ พร้อมทั้งขอพรช่วยให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และให้ปลอดภัยจากภยันต์อันตรายทั้งปวง

รูปภาพทั้งหมดเป็นลิชสิทธิ์ของ Phuketcuisine.com ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์ตั้งใจทำในทุกๆ กระบวนการ โปรดกรุณาอย่าคัดลอก หรือ ดัดแปลง หรือ นำรูปไปใช้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์เท่านั้น

X