ภาพเวคเตอร์

โอ้วเอ๋ว – Ao Aew

โอ๋วเอ๋ว - Ao Aew Vector

โอ้วเอ๋ว เป็นขนมหวานพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยวุ้นใสๆ ราดน้ำเชื่อม ใส่ถั่วแดงต้มสุก รับประทานโดยใส่น้ำแข็งใส

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โอ้วเอ๋ว

รูปภาพทั้งหมดเป็นลิชสิทธิ์ของ Phuketcuisine.com โปรดกรุณาอย่าคัดลอก หรือ ดัดแปลง หรือ นำรูปไปใช้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์เท่านั้น

X