อาหารพื้นเมือง

ข้าวเหนียวหีบ

ข้าวเหนียวหีบ
ข้าวเหนียวหีบ

ข้าวเหนียวหีบ หรือ ข้าวเหนียวอัด ทำจากข้าวเหนียวมูน 2 สี คือสีขาวอยู่ด้านล่าง และสีน้ำเงินจะอยู่ด้านบน (โดยสีน้ำเงินของข้าวเหนียวได้จากการแช่ข้าวเหนียวกับน้ำดอกอัญชัญ) นำมาขึ้นรูปอัดในถาดและตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เสิรฟพร้อมสังขยาไข่ หรือ ใบเตย

รูปภาพทั้งหมดเป็นลิชสิทธิ์ของ Phuketcuisine.com โปรดกรุณาอย่าคัดลอก หรือ ดัดแปลง หรือ นำรูปไปใช้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์เท่านั้น

X