อาหารพื้นเมือง

เบเฮ่จี่ (ขนมสี่ขา)

ขนมสี่ขา
เบเฮ่จี่

เบเฮ่จี่ หรือ ที่เรียกกันว่า ขนมสี่ขา เป็นขนมพื้นเมืองภูเก็ต ที่มีลักษณะคล้ายเจียะโก้ย หรือ ปาท่องโก๋ แต่การขึ้นแป้งเป็นรูปจะแตกต่าง โดยจะบิดตัวแป้งให้เป็นเกลียวมีลักษณะเป็นสี่ขา เนื้อสัมผัสจะมีความแน่นกว่าปาท่องโก๋ กัดไปจะโดนความหวานกรุบกรอบของน้ำตาลที่แทรกอยู่ตามขนม เหมาะกับการกินขณะร้อนๆ คู่กับชากาแฟ

เบเฮ่จี่ เป็นขนมที่นิยมมากในช่วงเทศกาลกินเจ เพราะอร่อย และให้พลังงานสูง ไม่มีส่วนผสมของห้ามต่างๆ บางร้านที่ดัง ๆ อาจจะต่อคิวยาวนานกว่าชั่วโมง ราคาตัวละ 7 บาท 3 ตัว 20 บาท

รูปภาพทั้งหมดเป็นลิชสิทธิ์ของ Phuketcuisine.com โปรดกรุณาอย่าคัดลอก หรือ ดัดแปลง หรือ นำรูปไปใช้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์เท่านั้น

X