อังกู๊ – ขนมเต่า

อังกู๊ หรือ ขนมเต่า ตามความหมายในภาษาจีน อังคือสีแดง เป็นสีแห่งความเป็นมงคล ส่วนกู๊คือเต่า หมายถึงอายุมั่นขวัญยืน

ดังนั้น อังกู๊ จึงเป็นหนึ่งในขนมมงคลที่คนภูเก็ตเชื้อสายจีน นำมาใช้ประกอบพิธีบวงสรวงเทพเจ้า พิธีไหว้บรรพบุรุษ ในวันตรุษ วันสารท วันไหว้เทวดา งานแต่งงานแบบบ้าบ๋า และพิธีมั่วโง้ย*

อังกู๊ มี 2 ชนิดหลักๆ ด้วยกัน คือ

1. อังกู๊จากแป้งขาวเหนียว ข้างในเป็นใส่ถั่วเขียวกวน
อังกู๊ชนิดนี้ ทำโดยใช้แป้งข้าวเหนียว นวดกับน้ำ น้ำมันพืช น้ำตาล เติมสีผสมอาหารเล็กน้อยให้เนื้อแป้งมีสีแดงอ่อน ๆ นวดให้เข้ากันจนนิ่มเป็นเนื้อเนียน ส่วนไส้ ใช้ถั่วทองที่หุงสุกกวนกับน้ำตาลจนแห้ง แล้วจึงนำมาห่อกับแป้งข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ นำไปกดลงในพิมพ์ เคาะออกมาเป็นตัวเต่า วางทับบนใบตอง แล้วนำไปนึ่ง นอกจากสีแดงแล้ว สามารถทำได้อีกหลากหลายสีตามความต้องการของผู้ทำ แต่หากเป็นงานอวมงคลคืองานไหว้หน้าศพ จะต้องใช้ขนมเต่าที่มีสีขาวเท่านั้น

อังกู๊ชนิดนี้ ยังแบ่งย่อยเป็น 4 ชนิดอีกด้วย

  1. อั้งกู้โก้ย คือ การปั้นแล้วนำไปกดลงพิมพ์รูปเต่า
  2. อั้งอี๋ คือ อั้งกู้แต่ไม่ต้องกดลงพิมพ์ ปั้นเป็นก้อนกลม ซึ่งอั้งอี๋ ยังแบ่งเป็นขนมอีกหลายชนิด
    - ตาเป๋าอาโก้ย คือ อั๋งอี๋ที่ไม่ใส่สีแดง
    - มอจี๋ คือ อั้งอี๋ที่ใส่สีเขียวใบเต้ยแล้วนำไปคลุกกับแป้ง
    - ขนมหัวล้าน คือ อั้งอี๋แต่เป็นอั้งอี๋สีเขียวทำแบบเดี่ยวกับมอจี๋แต่ไม่คลุกแป้ง
  3. อั้งข่าน คือ อั้งกู้แต่นำลงไปกดลงพิมพ์ยาวเป็นรูปเหรียญจีน
  4. อั้งโถ่ คืออั้งกู้แต่น้ำลงไปกดลงพิมพ์ที่ทำเป็นรูปผลไม้มงคล

2.อังกู๊ที่ทำจากแป้งสาลี หรือที่เรียกว่า ตั๋วกู๊
อังกู๊ชนิดนี้ทำจากแป้งข้าวสาลี ผสมกับน้ำตาล ปั้นเป็นตัวเต่าหรือเข้าพิมพ์อัดเป็นรูปเต่า แล้วนำไปอบในเตาไฟ ออกมาแล้วทาสีแดง ขนาดจะแตกต่างกันไป แล้วแต่ฐานะการเงินของผู้สั่ง ใช้บวงสรวงในพิธีเทศกาลผ้อต่อ เพราะเชื่อว่าเต่าเป็นสัตว์อายุยืน เวลาทำป่ายปั๋วเสร็จ เจ้าของเต่าจะต้องเลือกว่าจะปล่อย (ปล่อยคือบริจาคเต่าตัวนั้นให้ศาลเจ้า) หรือ จะนำกลับ หากจะทานให้อร่อย แนะนำให้นำไปชุบไข่ทอด

*มั่วโง้ย หรือ การทำพิธีครบเดือน ชาวภูเก็ตเชื้อสายจีนที่มีลูกเพิ่งเกิดครบเดือน พ่อแม่จะพาเด็กไปทำพิธีไหว้พระที่ศาลเจ้า ด้วยขนมอิ่วปึ่ง ฮวดโก้ย และ ขนมอังกู้ เพื่อขอบคุณเทพเจ้าที่ช่วยประธานเด็กมาให้ พร้อมทั้งขอพรช่วยให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และให้ปลอดภัยจากภยันต์อันตรายทั้งปวง

Comments are closed.