อาหารพื้นเมือง

อังกู๊

อังกู๊
อังกู๊

อังกู๊ หรือ ขนมเต่า ทำจากแป้งขาวเหนียว ข้างในเป็นใส่ถั่วเขียวกวน ตามความหมายในภาษาจีน อังคือสีแดง เป็นสีแห่งความเป็นมงคล ส่วนกู๊คือเต่า หมายถึงอายุมั่นขวัญยืน

ดังนั้น อังกู๊ จึงเป็นหนึ่งในขนมมงคลที่คนภูเก็ตเชื้อสายจีน นำมาใช้ประกอบพิธีบวงสรวงเทพเจ้า พิธีไหว้บรรพบุรุษ ในวันตรุษ วันสารท วันไหว้เทวดา งานแต่งงานแบบบ้าบ๋า และพิธีมั่วโง้ย*

วิธีการทำอังกู๊ เริ่มจากใช้แป้งข้าวเหนียว นวดกับน้ำ เติมสีผสมอาหารเล็กน้อยให้เนื้อแป้งมีสีแดงอ่อน ๆ นวดให้เข้ากันจนนิ่มเป็นเนื้อเนียน ส่วนไส้ ใช้ถั่วทองที่หุงสุกกวนกับน้ำตาล เกลือเล็กน้อย จนแห้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงนำมาห่อกับแป้งข้าวเหนียวที่เตรียมไว้เป็นก้อนกลม จากนั้นนำไปกดลงในพิมพ์ เคาะออกมาเป็นตัวเต่า วางทับบนใบตองขนาดพอดีกับตัวขนม แล้วนำไปนึ่ง นอกจากสีแดงแล้ว สามารถทำได้อีกหลากหลายสีตามความต้องการของผู้ทำ แต่หากเป็นงานอวมงคลคืองานไหว้หน้าศพ จะต้องใช้ขนมเต่าที่มีสีขาวเท่านั้น

อังกู๊ สามารถแยกย่อยเป็นขนมต่างๆ ได้ 4 ชนิด ดังนี้

  1. อังกู๊โก้ย คือ การปั้นแล้วนำไปกดลงพิมพ์รูปเต่า
  2. อังอี๋ คือ อั้งกู๊แต่ไม่ต้องกดลงพิมพ์ ปั้นเป็นก้อนกลม ซึ่งอั้งอี๋ ยังแบ่งเป็นขนมอีกหลายชนิด
    • – ตาเป๋าอาโก้ย
    • – มอจี๋
    • – ขนมหัวล้าน
  3. อังข่าน คือ อั้งกู๊แต่นำลงไปกดลงพิมพ์ยาวเป็นรูปเหรียญจีน
  4. อังโถ่ คืออั้งกู๊แต่น้ำลงไปกดลงพิมพ์ที่ทำเป็นรูปผลไม้มงคล

ตั๋วกู๊ ขนมเต่าสีแดง
ตั๋วกู๊ ทำจากแป้งข้าวสาลี ผสมกับน้ำตาล ปั้นเป็นตัวเต่าหรือเข้าพิมพ์อัดเป็นรูปเต่า จากนั้นนำไปอบในเตาไฟจนสุก นำออกมาทาสีแดง สลักลวดลาย ข้อความมงคล ลงบนตัวเต่า ขนาดจะแตกต่างกันไป แล้วแต่ฐานะการเงินของผู้สั่ง ใช้บวงสรวงเซ่นไหว้ในเทศกาลผ้อต่อ (สารทจีน) ต่อองค์ผ้อต่อก้ง ด้วยความเชื่อว่าเต่าเป็นสัตว์ที่แข็งแรง อายุยืน จึงส่งผลให้กับผู้นำขนมนี้ไปเซ่นไหว้เช่นกัน

*มั่วโง้ย หรือ การทำพิธีครบเดือน ชาวภูเก็ตเชื้อสายจีนที่มีลูกเพิ่ง เกิดครบเดือน พ่อแม่จะพาเด็กไปทำพิธีไหว้พระที่ศาลเจ้า ด้วยขนมอิ่วปึ่ง ฮวดโก้ย และ ขนมอังกู้ เพื่อขอบคุณเทพเจ้าที่ช่วยประธานเด็กมาให้ พร้อมทั้งขอพรช่วยให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และให้ปลอดภัยจากภยันต์อันตรายทั้งปวง

รูปภาพทั้งหมดเป็นลิชสิทธิ์ของ Phuketcuisine.com โปรดกรุณาอย่าคัดลอก หรือ ดัดแปลง หรือ นำรูปไปใช้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์เท่านั้น

X