บอก-เล่า

ประเพณีกินเจ ภูเก็ต 2565

ประเพณีถือศิลกินผัก ภูเก็ต 2565
ประเพณีถือศิลกินผัก ภูเก็ต 2565

ประเพณีถือศิลกินผัก ภูเก็ต 2565 นี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 4 ตุลาคม 2565 ผู้เขียนจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของจังหวัดภูเก็ตไปด้วยกัน

กำหนดการพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบเมือง)

ประเพณีถือศิลกินผัก ภูเก็ต

กำหนดการพิธีโก้ยโห้ย คือ ชำระล้างร่างกายและสิ่งไม่ดี โดยม้าทรงจะลุยฝ่าความร้อนของกองไฟอันศักดิ์สิทธิ์ จากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งท่ามกลางถ่ายนที่มีความร้อนระอุ นอกจากนั้นด้วยผู้ที่ถือศีลกินเจ ที่มีความมั่นใจว่าตัวเองเฉ้ง (เฉ้งหมายถึงสะอาด) ก็สามารถร่วมลุยไฟได้ด้วยเช่นกัน

ประเพณีถือศิลกินผัก ภูเก็ต

กำหนดการพิธีโก้ยห่าน คือ พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์โดยการใช้รูปแทนตัว (โต้ยซี้น) เขียนชื่อนามสกุล โดยพิธีกรรมจะเริ่มจากการเดินข้ามสะพาน และผ่านการประทับตราจากจ้าว ม้าทรง โดยระหว่างที่ผ่านสะพาน ให้นำรูปแทนตัว กับเศษสตางค์ ใส่ในเข่งรองรับที่ด้านข้างของสะพาน (จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอก)

ประเพณีถือศิลกินผัก ภูเก็ต

สรุป 9 วันแห่งพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของประเพณีถือศิลกินผักที่ภูเก็ต

กลางคืนก่อนวันที่หนึ่ง จะมี พิธียกเสาโกเต้ง ขึ้นที่หน้าอ้าม (อ้าม คือ ศาลเจ้า) เพื่อใช้เป็นที่แขวนตะเกียงทั้ง 9 ดวง และอัญเชิญพระหยกอ๋องซ่งเต่ (พระอิศวร) และพระกิวอ๋องไต่เต่ (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) มาประทับ

เช้าวันรุ่งขึ้น จะมีการจุดธูปขนาดใหญ่ ตั้งเครื่องบวงสรวง และเผาไม้หอม เพื่อบูชาเจ้าประจำอ๊าม ประกอบ พิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และ ถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก) ซึ่งจะทำทุกวันในช่วงพิธีกินผัก

หลังจากวันที่ 3 เป็นต้นไป ในตอนบ่ายถึงค่ำมีพิธีการต่างๆ แล้วแต่ศาลเจ้าจะจัดสรรวันและเวลา

  • พิธีอัญเชิญลำเต้า-ปักเต้า คือพิธีอัญเชิญเทพอีก 2 องค์ คือ ‘ลำเต้า’ เจ้าผู้สำรวจคนเกิด และ ‘ปักเต้า’ เจ้าผู้สำรวจคนตาย
  • พิธีปั้งกุ้น หรือพิธีปล่อยพระ หรือการจัดทหารของเจ้าไปรักษาศาลเจ้าทั้ง 5 ทิศ เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้าย และภูตผีมาทำลายพิธี
  • พิธีโข้กุ้น พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า
  • พิธีปั๊วโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ คือ พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป
  • พิธีป่ายเล่าฉ้ายอิ้ว คือ พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณของผู้ที่เคยร่วมงานพิธีถือศีลกินผัก
  • พิธีป้ายซิดแซ คือ พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง ๗ เพื่อขอความเป็นสิริมงคล รักษาโรคภัยไข้เจ็บ
  • พิธีโก้ยโห้ย คือ พิธีลุยไฟสะเดาะเคราะห์ ม้าทรง หรือเจ้าจะเดินผ่านกองไฟ ที่มีถ่ายร้อนแดงเป็นระยะทางกว่า 2 ฟุต และตามด้วยผู้ที่ถือศีลกินเจที่มีความมั่นใจว่าตัวเองสะอาดแล้ว ก็สามารถร่วมลุยไฟได้ด้วยเช่นกัน
  • พิธีขึ้นบันไดมีด
  • พิธีอาบน้ำมัน

ส่วนสองวันสุดท้าย จะมีพิธีที่สำคัญคือพิธีโก้ยห่าน

คืนวันสุดท้าย จะมี พิธีส่งพระ การส่งองค์หยกอ๋องซงเต่ และ องค์กิวอ๋องไต่เต่ ซึ่งจะมีการแห่ขบวนไปยังทะเลสะพานหินในตอนค่ำราวๆ เที่ยงคืน

จบจากพิธีส่งพระ ศาลเจ้าก็จะนำเสาโกเต้งลง และดับโคมไฟทั้ง 9 เป็นอันบอกว่า พิธีกินเจได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

แอดมินขอขอบคุณ รายละเอียด รูปภาพเกี่ยวกับงานประเพณีถือศิลกินผัก จาก
X