อาหารพื้นเมือง

บี้ถ่ายบาก

บี้ถ่ายบาก
บี้ถ่ายบาก

บี้ถ่ายบาก เป็นขนมหวานพื้นเมืองภูเก็ต-เปอรานากัน* จะพบว่าที่ปีนัง มะละกา มาเลเซีย และ สิงคโปร์ จะมีขนมหวานแบบนี้เหมือนๆ กัน

บี้ถ่ายบาก ตัวเส้นและเนื้อสัมผัสคล้ายๆ ขนมจีน แต่เล็กกว่า สั้นกว่า เส้นนุ่มๆ จะมีแค่เส้นสีขาวและสีแดง รับประทานโดยราดน้ำเชื่อม ที่มีกลิ่นของน้ำลอยดอกมะลิ หรือใบเตย ใส่น้ำแข็ง หรือน้ำแข็งไส เพื่อเพิ่มความสดชื่น ปัจจุบันหารับประทานได้ยากแล้ว และเริ่มจะลืมเลือนกันไป

*เปอรานากัน คือ คือ กลุ่มลูกครึ่งมลายู-จีนที่มีวัฒนธรรมผสมผสาน และสร้างวัฒนธรรมแบบใหม่ขึ้นมาโดยเป็นการนำเอาส่วนดีระหว่างจีนกับมลายูมารวมกัน ซึ่งภูเก็ตก็เป็นจังหวัดที่มีผู้คนเชื้อสายจีน มลายู เข้ามาตั้งถิ่นฐานจำนวนมากในสมัยก่อน

รูปภาพทั้งหมดเป็นลิชสิทธิ์ของ Phuketcuisine.com โปรดกรุณาอย่าคัดลอก หรือ ดัดแปลง หรือ นำรูปไปใช้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์เท่านั้น

X