อาหารพื้นเมือง

กี่จ่าง

กี่จ่าง
กี่จ่าง

กี่จ่าง เดิมทีเป็นขนมพื้นเมืองของประเทศจีน แต่ต่อมาได้แพร่หลายไปในหลายประเทศ หลายเมือง เนื่องจากคนจีนสมัยก่อน ได้อพยพย้ายเข้าไปตั้งถิ่นฐานที่อื่น บ้างก็ไปทำการค้า บ้างก็ไปทำงาน ดั่งตำรา เสื่อผืนหมอนใบ ที่เรา ๆ เคยได้ยิน

กี่จ่าง ทำมาจากข้าวเหนียว ที่นำไปแช่น้ำด่าง (ซึงทำมาจากเปลือกทุเรียน หรือเปลือกนุ่นที่ผ่านการเผาจนเป็นขี้เถ้า แล้วนำมาผสมน้ำ ตั้งไว้จนเป็นตะกอน แล้วนำน้ำใสๆ มาใช้ ปัจจุบันอาจจะใช้ผงโซดา หรือด่างวิทยาศาสตร์มาใช้แทน แต่รสชาติมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่) แช่ทิ้งไว้ 3 วันจนได้ที่ นำมาล้าง แล้วจึงมาห่อเป็นทรงปิรามิดด้วยใบไผ่สด มัดด้วยเชือกปอ จากนั้นก็นำไปต้มราว ๆ 3 ชั่วโมง จนเนื้อข้าวเหนียวใส นุ่ม

เสน่ห์และลักษณะที่ดีของกี่จ่าง คือ ต้องสีเหลือง ผิวใสเหมือนแก้ว ไม่มีรสขม และเหนียวนุ่ม รับประทานโดยจิ้มกับน้ำตาลทราย หรือน้ำตาลแดงแล้วแต่ชอบ

รูปภาพทั้งหมดเป็นลิชสิทธิ์ของ Phuketcuisine.com โปรดกรุณาอย่าคัดลอก หรือ ดัดแปลง หรือ นำรูปไปใช้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์เท่านั้น

X